čtvrtek 3. ledna 2013

Ze života Maery - část XXXIII.


Vyřazení Naala

    Náš byt se dneska proměnil v kočičí lazaret, nejenže se Pan Maxmilián Činčil vzpamatovával z kastrace, ale Sviník se stačil venku dost ošklivě poprat, takže jsem tu měla na hlídání hned dvě chuděrky. Na rozdíl od Sviníka se Činčilovi nechtělo zrovna moc vstávat, když se skoro nepohnul ani v jedenáct, bylo mi jasný, že s ním zůstanu vzhůru přes noc, rozhodla jsem se tedy ten čas využít trochu smysluplně. Navíc mi Mich oznámil, že se na soupis právě těchto událostí už nějaký ten měsíc těší, tak jsem ho nemohla zklamat (úchyl jeden!). Při smolení posledního odstavce se navíc Činčilek probudil a už mi tu začal i baštit a příst :) vypadá to, že je vše v pořádku. Tak a teď už další část :)    Vnímala jsem to skoro jako zradu; po dlouhé době jsem se odvážila chtít opravdu něco pro sebe a chtěli mi to sebrat ještě dřív, než jsem se stačila natáhnout. Od začátku jsem ovšem tušila, že to byla chyba, tohle jednoduše nebyl život pro mě. Mé staré já se ke mně otočilo a vyťalo mi pořádný políček. Nebyl čas na lítostivost. Znovu jsem v sobě vše udusila, abych mohla pokračovat dál, nakonec tohle nebyly jediné starosti, co mi poslední dobou ubíraly sil. Nechala jsem za sebou Akademii a vykročila směrem k lázním, zvykla jsem si využívat jejich prostor k odpočinku. Čtyři holé stěny a uklidňující zvuk zurčící vody, to bylo vše, co jsem potřebovala. Pokud bych tam ovšem mohla být sama; tentokrát jsem nebyla prvním návštěvníkem. Cael dostal podle všeho stejný nápad, nebo očekával, že mě tu najde. Ať už to bylo jakkoliv, čekal, že mu budu dělat společnost. Vkročila jsem do jednoho z jezírek a posadila se vedle něj. I on potřeboval nějakou činnost, která by ho od toho všeho odvedla. Sama jsem toho pro něj už nemohla více udělat a práce nás vždy přivedla na lepší myšlenky. I když jsem tušila, že Cael se s tím vším vyrovnává mnohem obtížněji. Na jednu stranu jsem chtěla část z toho převzít na sebe, jako jsem to dělala předtím, jenže to nebylo zrovna spravedlivé. Raději jsem jej požádala, ať mě doprovodí za Paranem. Sice podle Ilany nepotřeboval prošetřit, ale dostala jsem k tomu povolení. Nakonec jsem si přeci měla vážit toho, že tu mám na ostrově nějakou společnost.

Jeho sídlo nebylo daleko od našeho domu a už při prvním pohledu bylo zřejmé, že je v něm živo. Člověk jako by se rázem ocitl v oblasti obydlené armádou. Skrze stěny byly slyšet hlasy i zvuky horlivé činnosti, přiblížila jsem se ke dveřím a zabouchala na ně. Otevřel mi Ezra a než jsem se stačila optat na jeho pána, zasypal mě sám přívalem otázek. Odmítala jsem jednu nabídku za druhou a snažila se mu dát najevo, že záležitosti, se kterými jsem přišla, jsou dost urgentní. Korunu tomu ovšem nasadil, když začal zjišťovat, zda není Cael můj manžel a po odmítavé odpovědi mu hned podstrkoval snad všechny ženy, co si s sebou mág přivedl. Nebýt nějaké postarší dámy, co jej vzápětí okřikla, snažil by se nám snad prodat i samotného Parana. Ne, že by o toho nevrlého kouzelníka snad někdo stál. Vypadal naprosto stejně jako všichni ostatní, rozhořčený, že jej někdo ruší při jeho veledůležitém výzkumu. Neopomenul nám dát jasně najevo, co si o našich snahách myslí. Ať už byl náš kult stvořen s jakýmkoliv záměrem, v leckterých myšlenkách jeho novodobé formy se ukrývalo mnoho pravdy. Po sérii více či méně přehrávaných zdvořilostí se mi jej alespoň povedlo přesvědčit, že má návštěva je skutečně pouze a jen akademické povahy. Příliš mi nevěřil, což se ovšem dalo pokládat za pozitivní vlastnost. Pustil nás dál a já měla možnost si prohlédnout, jakým způsobem funguje jeho domácnost. Bylo zde mnohem více lidí, než jsem čekala. A všichni se k Paranovi chovali s patřičnou úctou. Dokonce i Ezra zcela změnil své vystupování, když byl jeho pán na dohled. Nechala jsem pozorování těchto důležitých detailů na bratrovi a sama se zaměřila na samotného mága.

Jeho mysl byla pevná a plně soustředěná. Stejně jako já byl zvědav, s kým má tu čest a oba nás podroboval svému pátravému zraku, ze kterého byla cítit kouzla. Zvlášť nelibě nesl přítomnost naší aury, která mu nejeden pokus o bližší zkoumání zhatila. Proti mému působení ale obranu neměl; přemýšlel jakým způsobem nás za takových okolností spoutat či jinak zneškodnit. Jednu chvíli uvažoval dokonce i o tom, že nás nahlásí Ilaně. Ujistila jsem ho, že nemusí mít obavy a Ilana je se vším srozuměná. To mi pro začátek stačilo; jeho služebnictvo jsem hodlala zkoumat nejprve zvlášť, bez jeho dozoru, aby se mi nesnažil překazit mé záměry. Před domem jsem ucítila další, velmi silný záchvěv magie. Nezanechala na nás ale žádné stopy, tak jsem se rozhodla nechat celou věc plavat. Ať už se ten mág snažil o cokoliv. Chtěla jsem se co nejdříve dostat k zadrženému na ostrově. Jeho výslech nás mohl opět posunout o kousek dál a čas nehrál zrovna v náš prospěch. Ilana ovšem moji naléhavou žádost zamítla. Dávala přednost jiné maličkosti, jak zrušení kruhů Východní vládkyně sama nazvala. Oznámila jsem jí, že se tedy budu i nadále věnovat Paranově družince. Pak už jsem jí mohla popřát jen štěstí při následující akci a ujistit ji, že může kdykoliv počítat s mou pomocí. Oproti našemu předchozímu střetu už zněla o něco klidněji. Jen jsem doufala, že skutečně ví, co dělá.
Další společná večeře s bratrem probíhala v tichosti. Mohlo mě uklidňovat alespoň to, že se mu dařilo už lépe. Podle všeho se již zcela vzpamatoval. Oznámila jsem mu své a Ilaniny plány a šla si odpočinout. Ráno mě probudilo klepání na dveře; návštěvu jsem nečekala a už vůbec ne příchod Ilany. Přišla mi oznámit, že plánovaná akce se ještě o jeden den odloží a nechala nám na místě nějaké lepší jídlo. Přišla taktéž zkontrolovat Caela a nemohla jsem přehlédnout výčitky v jejích očích, když si všimla, jaká tu panuje nálada. Pro tentokrát jsem ale mlčela. Zeptala jsem se jen na Matrese a Gerana, se kterými jsme chtěli pokračovat v tréninku, ale podle všeho byli zaneprázdněni péčí o Tajwuna. Pak už tu zbýval jen mágův doprovod. Ostrov jsem zatím opustit nemohla a byla tu jistá šance, že bude mít i ve svých řadách nějaké mentalisty. Vzala jsem si ze spíže láhev vína a něco málo z dalších zásob a vydala se hledat Ezru. Nebylo to příliš obtížné, opět pobíhal s koštětem v ruce poblíž mágova sídla a jen čekal, než ho z jeho povinností někdo vysvobodí. Posunkem jsem mu naznačila, ať ke mně dojde. Ukázalo se, že platba za informaci, jež jsem požadovala, byla dostatečná. Požádala jsem ho, ať mu vyřídí můj vzkaz, že bych se s ním ráda sešla v jednom z opuštěných domů. Sice mě před ním varoval, ale muž s takovými schopnosti musel být už ze své podstaty nebezpečný.

Chlapec svůj slib splnil; krátce před večerem jsem zaslechla zvuk otevírajících se dveří. Krátce na to vstoupil do místnosti muž, mohlo mu být ke čtyřiceti, značně otylý s kulatým obličejem a lesknoucí se pleší. Jednal stejně příjemně, jako vypadal. Trvalo mi drahnou chvíli, než se mi z něj podařilo vypáčit, jakým způsobem vůbec pracuje a i tak se neustále kroutil jako had. Bylo nad slunce jasné, že mi nechce vyzradit vše, ačkoliv mu to vůbec nebránilo v tom, aby si za své služby účtoval skoro až nehorázné sumy. To mě ovšem zde na ostrově nijak zvlášť netrápilo, měla jsem tu přístup takřka ke všemu. Nakonec jsem na jeho nabídku kývla, i přes počáteční pochybnosti značně prohloubené i požadavkem, že můj bratr rozhodně nesmí být u našich seancí přítomen. Než odešel, donutila jsem ho předvést aspoň část z jeho dovedností; předvedl sérii několika mentálních útoků, kterým se mi podařilo úspěšně odolat a u některých i zjistit přesný směr. Ačkoliv nepracoval stejně jako Garvig, bylo to stále lepší než nic. Další schůzku jsme si domluvili na odpoledne druhého dne.

Zamířila jsem hned za Caelem, abych mu sdělila podrobnosti naší dohody. Stejně jako já pokládal jeho nároky za výsostně podezřelé. Ať už měl v úmyslu cokoliv, požádala jsem bratra, aby se na místo setkání dostavil ještě přede mnou a schoval se pro případ nouze ve vrchním patře. Pokud by byl jedním ze zrádců právě člověk podobných schopností, měli jsme tu zaděláno na pořádný problém. K večeru jsem se zastavila ještě v místnosti s meditačními kruhy, abych si zesumírovala veškeré poznatky z dneška; vybavit si jakékoliv detaily bylo díky přítomnosti podpůrné aury místa o dost snazší. Cestou zpět jsem se zastavila u Tajwuna; tentokrát byl v přítomnosti Abene a Thoriona. Ti dva se stále neusmířili a každý z nich si tak pro sebe ostentativně zabral polovinu místnosti. O mága bylo ale dobře postaráno, už na první pohled bylo zřejmé, že mu je lépe. Dala jsem se ještě do řeči s šermířkou, krom informací o jeho stavu mi ještě stačila sdělit, že se tu Leneth snaží pořádat hodiny tance. Byla jsem i se svým bratrem zvána. Něco podobného by pro nás znamenalo opravdu příjemné zpestření chvilkami nudných dnů. Navíc jsem neuměla snad jediný tradiční tanec Severu a člověk nikdy nemohl vědět, kdy se taková znalost bude hodit. Cael tím byl pochopitelně nadšen.

Ráno se podle naší předchozí domluvy vydal k opuštěnému domu. Nějaký čas jsem vyčkala a sama dorazila na místo. Z okna jsem pozorovala mumraj v blízkosti Paranova sídla. Dorazily k němu další zásobovací konvoj a já měla tak možnost prohlédnout si další obyvatele jeho vily. Byli ode mne poměrně daleko, ale tím spíš znamenali výzvu. Ostatně přesný rozsah svých dovedností jsem ještě neznala. Mohlo to být tak třicet sáhů a přesto se mi podařilo zachytit ozvěny jejich myšlenek. Žena, která se snažila řídit vyskladňování zásob, pracovala jako kuchařka. S Paranem byla už dobrých třicet let a právě ona našla Ezru a učinila z něj svého chráněnce. Nenáviděla Zářící, ale jinak byla mágovi naprosto oddaná, z její strany rozhodně nějaké nekalosti nehrozily. Než jsem se stačila podívat na ostatní, dorazil Davon, jak se mi prve mentalista představil. Hned na uvítanou mě zasypal řadou kouzel, které se mi opět podařilo se značnou námahou ustát. Celou dobu jsem měla pocit, že krom toho využívá i jiných schopností. Tyto mé domněnky se ale snažil pokaždé vyvrátit. Neměla jsem konkrétní stopu, byla to jen intuice, co mě neustále varovala. Rozhodla jsem se v téhle hře pokračovat, krom odolávání dalším útokům jsem se snažila zjistit původ toho podivného působení, jež se snažil mermomocí maskovat. Neustále se vykrucoval, ať už jsem zkoušela cokoliv. Nakonec jsem přešla do přímé konfrontace, aby mi sebral vítr z plachet prohlášením, že moc dobře ví o přítomnosti mého bratra. Ještě než mi zmizel ze dveří, pokusila jsem se sama o útok. Hladce jsem prošla přes první bariéru, abych se vzápětí vyhýbala nastražené pasti. Dokonce byl tak schopný, že dokázal vytvořit něco jako umělou mysl; skořápku, jež reagovala na povrchu stejně, ale uvnitř byla prázdná. Ideální k polapení zbloudilých poutníků. Obešla jsem i tohle a snažila se najít cestu skrz; v tom jsem ale zachytila jeho upřený pohled a pak už byla jen tma.

Probrala jsem se u protější stěny a hlava mi třeštila. Po mágovi nebylo ani vidu, ani slechu. Jen hlasité rány ze shora mi připomněly, že jsme tu nebyli tak docela sami. Vyběhla jsem po schodech do prvního patra. Místnost byla obrácená na ruby a kus stropu se zhroutil. Zvuk přicházel zpod hromady popadaného nábytku. Odházela jsem několik polic, abych se nakonec prokopala i ke skříni, ve které byl bratr uvězněn. Už se pomalu škrábal ven. Naštěstí se mu nic nestalo, ale vyděsil mě prohlášením, že tam byl nejméně čtyři hodiny. To by totiž znamenalo, že jsem byla dobré dvě hodiny v bezvědomí. Když jsem k tomu připočetla fakt, že jsem se probrala na jiném místě, nevypadala situace vůbec dobře. Krom nepříjemné bolesti hlavy jsem se cítila i podivně zesláblá. Za tu chvilku, co jsem pomáhala bratrovi ven, se o mě pokusily nejméně dvakrát mdloby. Pojala jsem podezření, že mohlo jít o nějaké drogy, nebo dokonce jed. Neváhala jsem a vyrazila společně s bratrem za Rielem. Ilana byla stále zaneprázdněná a on tu byl jediným dalším schopným léčitelem. Našla jsem ho až u Tajwunova lůžka, kde zrovna něco probíral s Exaiem a Matresem. Odvedla jsem ho do vedlejší místnosti a obeznámila ho s naší situací. Hned po prvním bližším pohledu dokázal zjistit, že jsem byla pod účinkem kouzla, jež mělo výrazně snížit mé štěstí. Krom toho odhalil i magické značky, které nějakým způsobem dokázal umístit na Caela. Netušil, k čemu přesně měly sloužit, ale na důvěryhodnosti to Davonovi rozhodně nepřidalo. Nakonec jsem souhlasila s tím, aby se na celou záležitost podíval Einar. Dle Rielových slov už měl být v pořádku.

Počkala jsem společně s bratrem v místnosti, než dorazil. Působil stejně hrozivě a nepřátelsky jako vždycky. Až jsem se divila tomu, že se vůbec obtěžoval za námi chodit. Postavil se přímo naproti mně a já cítila, jak mě jeho čirý pohled propaluje. Jeho moc byla skutečně hmatatelná a já měla co dělat, abych její působení vydržela. Byl silnější než kdykoliv předtím, ale i tak jsem si nebyla jistá, že to bude stačit. Navíc to byla jen tato schopnost, ne zcela přirozená, co neustále nabývala na intenzitě. Jenže mysl, která se s ní musela vypořádat, patřila tomu starému Einarovi. Tomu, kterého jsem dokázala tolikrát oklamat, protože se až příliš spoléhal na svůj vrozený dar a zapomínal si všímat detailů. Jediným měřítkem lidské povahy pro něj byla pravda, pojem tak dokonale nejednoznačný, až mi celá ta jeho honba za touto chimérou přišla směšná. Teď ale přeci něco odhalil. Přímo na mém čele měla být umístěná další značka, ze které šla podle jeho slov až hrůza. Nabídl mi svou ruku, aby mě mohl podrobit důkladnému odčarování. To samé pak provedl i s mým bratrem. Zeptala jsem se ho, co všechno se mu podařilo zjistit. Potvrdil mi jen Rielova slova a přidal pár podrobností o povaze magických značek. Nezdálo se mi, že by to mělo být všechno. Nakonec to byl mentalista a tyto zásahy byly mnohem obyčejnější povahy.

Zkusila jsem si rozpomenout na okamžiky, kdy jsem s ním jednala, náznaky všech schopností, co na mě použil. Pátrala jsem ve své mysli po změnách, hluchých místech, po čemkoliv, co se chovalo nějak nestandardně. Znala jsem se takřka nazpaměť, jen těžko mě teď mohl někdo ovlivnit, aniž bych si toho všimla. Bohužel byly mé obavy na místě. Musela jsem viditelně zblednout, neboť jsem v okamžiku toho zjištění zachytila vyděšené pohledy obou mužů. Ten hajzl mi do hlavy nacpal něco jako černou skříňku; chtěl si zajistit možnost mi bez problémů vstupovat do mysli a skrze tato zadní vrátka mě ovládat. Podobné úmysly měl i s mým bratrem. Potřebovala jsem okamžitě varovat Parana. Jak nejrychleji to jen šlo, jsem se dostala k jeho domu. Znovu jsem si odchytla Ezru a snažila se jeho prostřednictvím mága zkontaktovat. I přes jeho veškeré snahy a naléhání jsem nakonec odešla s nepořízenou. Nechtěla jsem do domu vstupovat sama, abych v Davonovi nevzbudila podezření. Nemohla jsem vědět, jakým způsobem by reagoval a nebylo by moudré ohrožovat ještě další členy Paranovy družiny. Navíc v tom nemusel jet tak docela sám. Vrátila jsem se zpět do prostor Akademie právě ve chvíli, kdy na ostrov dorazila Ilana. Ihned mi sdělila, že její mise byla úspěšná, ale o detaily se hodlala podělit až při další návštěvě velení. Na oplátku jsem jí sdělila vše, co se mi podařilo zjistit o Davonovi. Vyzvala mě, ať ji navštívím a za žádnou cenu s sebou neberu bratra.

Ilanina poslední poznámka mě skutečně znervóznila, začala jsem mít tušení, že to nebyla jen moje mysl, s čím si mág hrál. Ovšem představa, jak se probírá celou řadou tajných informací, co jsem měla uloženou v hlavě, mi způsobovala mnohem větší obtíže. Nakonec jsem měla poměrně přesné údaje o spojeneckých armádách, plánech několika stran a dokonce jsem znala i slabé stránky jednotlivých vládců a dalších významných osob. Nic, co by se smělo dostat do nesprávných rukou. A ty jeho zatraceně smrděly. Ilana na mě čekala už u prostřeného stolu a sotva jsem překročila práh, nalila mi pohár vína. Posadila jsem se naproti a čekala. Tvářila se neobvykle vážně a dokonce mě sama vyzvala, ať se raději napiju. Byla bych bývala raději, kdyby to tak neprotahovala. Bylo mi skutečně mizerně, když jsem si uvědomovala veškeré důsledky takového selhání. Pak se dala konečně do řeči. Davonovi naštěstí nešlo o to, co jsem měla ukryté v hlavě, ale pouze a jen o mé tělo. Vzrušoval ho jen pouhý pohled na to, jak jsem bezvládně ležela na zemi a on ze mě mohl postupně sundávat všechny části zbroje. Byl to fetišista, nepokoušel se mě ani znásilnit. Ačkoliv mi ta představa přišla dost nechutná, ulevilo se mi. Nijak mi vlastně neublížil. I tak jsem chtěla celou věc oznámit Paranovi, nepředpokládala jsem, že by ženskou část jeho doprovodu nechával na pokoji. *

Po našem rozhovoru jsem se vypravila zpátky domů; Cael musel být hrůzou bez sebe. Když jsem ale dorazila na místo, přivítalo mě jen ticho. Bratr nebyl nikde k nalezení. Snažila jsem se ho zastihnout skrze linku tvořenou našimi meči. Odpověděl a sdělil mi, že se také zastavil u Ilany. Doufala jsem, že mu nic z toho, co se stalo, neprozradila. Neskutečně by vyváděl. Počkala jsem, než se vrátí a snažila se působit tak klidně, jako by se skutečně nic nestalo. Stručně jsem se mu zmínila spíše o tom, jak s ním hodláme naložit a ubezpečovala jej, že nezneužil situace. Ačkoliv zrovna tohle byla pravda, měla jsem pocit, jako by mi nevěřil. Nechala jsem to být a raději šla nahoru. Čekala jsem, že za mnou během chvilky dorazí, ale stále nepřicházel. Ze spodu jsem nezaslechla jediný zvuk. Bála jsem se, že se snažil vzít spravedlnost do svých rukou a pro jistotu dala vědět Ilaně, ta mě ale poněkud nakvašeně odbyla s tím, že byl celou dobu dole v jídelně. Vrátila jsem se pro něj a konečně se mi podařilo jej přesvědčit, ať mě následuje. Druhý den nás čekala další schůzka na velitelství, museli jsme být připravení, podobná jednání byla zřídkakdy příjemná.
Ráno si nás přišel vyzvednout Riel a rovnou nás nasměroval k náměstí, odkud jsme se měli hromadně přesunout. Tentokrát byli na jednání přítomni všichni vládci, včetně vrchních generálů. Jejich účast byla rozhodně na místě. To, co nám Ilana přišla sdělit, všem otřáslo půdou pod nohama. Kruhy Východní vládkyně nebyly to jediné, o co se v posledních dnech postarala. Dle jejích slov se jí podařilo vyřadit Naala. Znemožnila mu podle jejích odhadů na dobrý půlrok zasahovat do běhu věcí. Na to jsme v tu chvíli neměli co říct, tak jsme ji nechali pokračovat. Rozhovořila se o tom, jak odhalila podstatu jeho existence; objevoval se tu v cyklech po třech stech letech a zastupoval tu aspekt ničení. Sám pocházel z Jiskry, proto na něm nebylo pranic lidského. A jelikož tu byl on, musela existovat i protiváha, bytost zasvěcená životu a obnově. Celou dobu jsme ho měli přímo pod nosem, ten nenápadný mág, jež nám v posledních dnech pomáhal, a představoval se jako Thorion. Jenže rovnováha byla narušena, misky vah se posouvaly ve prospěch Naala a vše spělo k žalostnému konci. Na Naala se nabalovaly veškeré tragédie a hořkosti světa, až tato bytost získala vlastní vědomí. Chtěla odsud pryč, dělala vše pro to, aby byly pevné bariéry tohoto světa protrženy a ona mohla odejít. Tehdy Ilana všem prozradila, že náš svět rozhodně není ten jediný. Už kdysi o tomto hovořil Unius, nabízel mi cestu ven, kterou jsem tak horoucně odmírala. Jenže vypustit takovou bytost by znamenalo mnohem větší katastrofu, než si asi kdokoliv z nás dovedl představit. Proto musela Ilana Thoriona obětovat. Zaranžovala jejich střet, aby se jejich protichůdné síly střetly a navzájem se oslabily. Po čase se měli vrátit oba, ale v případě Thoriona už by nešlo o toho muže, kterého jsme poznali. Vzala si sice otisk jeho duše, ale i tak to byla obrovská ztráta. Ve světle všech událostí však přijatelná. Naal nakonec ovládal Temné, hovořil skrze Zlaté zbroje, Rowana a nevynechal ani elfy.

A to nebylo ani zdaleka vše. Rozhodla se hovořit i o podstatě temných Zářících, aby ostatní přesvědčila o tom, že se nejedná o nemyslící bytosti zasvěcené ničení. V ničem se prý nelišili od ní samotné. Pro podporu svých slov přede všemi stanula ve své pravé podobě. Její sluneční aura prozářila místnost a naplnila ji příslibem naděje. Záhy ale pohasla a vystřídal ji chladný měsíční svit, jež se postupně přeléval v houstnoucí temnotu. I tváře našich spojenců zahalil stín. Upřený pohled Jižního císaře nabyl na intenzitě a Pelior se začínal natahovat ke zbrani. Jednat proti Ilaně se ale nikdo neodvážil. Dokázala na sebe vzít jakoukoliv podobu právě z důvodu, že povaha všech Zářících byla ve své podstatě stejná. Ti temní, před časem propuštění z Jam Zatracení znali jen utrpení, nikdo jim neukázal i ostatní stránky života, ačkoliv na to měli právo. Rozhodla se je vzít pod svá ochranná křídla a dát jim novou šanci. K životu, který si už budou moci zvolit sami. K tomu nemohl mít nikdo námitky. I Pelior pro tentokrát mlčel, bylo mi jasné, že pokud by se rozhodl zakročit, dostala bych to nejspíš příkazem právě já. Domluvami s Temnými to ale nekončilo. Ilana hodlala se stavem věcí konfrontovat Strážce; i on začal svůj svět po všech těch dekádách plných válek nenávidět. Nebylo ale jasné, zda do věcí hodlá nějak zasahovat, nakonec by to právě mohl být on, kdo svému výtvoru zasadí poslední úder. Ale s jeho skonem by bariéra neskončila. Ilana by něco takového zřejmě nedopustila, ale už jen to, že nad podobnou alternativou vůbec uvažovala, znamenalo obrovský posun v jejím smýšlení.

Měli jsme tedy několik měsíců na to, abychom se vypořádaly s Východem, Zlatými zbrojemi a elfy. Teď, když už jsme se nemuseli bát Naalova věčného dozoru, jsme mohli využít všech dostupných prostředků. Doufala jsem, že nebylo pozdě. Z fronty přicházely nepříjemné zvěsti o sílící ofenzivě. Východ se rozhodl pro finální nápor. Jih se opět ocitl pod útokem Zbrojí, systematicky napadaly zásobovací konvoje a připravovali je o cenné zdroje. Na západ byly vyslány novicky z řad Sesterstva, aby se vypořádaly s nakažlivým vlivem nemrtvých. I jim už docházely síly. Ilana nabídla pomocnou ruku, sama měla tolik sil, že dokázala od chorob očistit celé město.  Stejně tak byla její kouzla potřeba i na frontě. Dovedla jsem si představit, kolik času taková obnova sil zabere. Teď jsme však měli novou naději, přišla právě včas. Ve chvíli, kdy už to vypadalo, že se nám vše sype pod rukama a s posledním dechem jsme se snažili zachránit to poslední, co nám zbývalo za cenu obrovských ztrát a chyb.

Než jsme se vydali zpět na ostrov, promluvil ke mně Pelior. Znovu mi připomněl rozkaz ohledně výslechu zajatce, mně bylo ale jasné, že ho zajímá především stav jeho mága. Ubezpečila jsem ho, že se jeho stav zlepší a brzy by měl být v pořádku, zároveň jsem se zavázala k tomu, že na něj dohlédnu, jakmile se probere. Měl ve zvyku se přepínat. Vděčnost v hlase Severního vládce se mnou skutečně pohnula. Bylo to snad poprvé, co jsem měla pocit, že si vzájemně rozumíme a jde nám o stejnou věc, bez jakýchkoliv postranních úmyslů, jaké jsme si obvykle oba nechávali v záloze. Opět jsem alespoň na chvíli získala pocit, že to všechno, co jsem pro něj udělala, nebylo pro nic. Mělo to nějaký smysl a podařilo se mi znovu vkročit na cestu za svým cílem. Bohužel situace na ostrově byla zcela opačná. Jakmile se Exai dozvěděl o Naalově spánku, chtěl se okamžitě vydat po stopách dávno ztracených archivů. Jenže si nechtěl uvědomit, že tento stav je pouze dočasný a on se hodlal mstít. Nechal by všechna místa srovnat se zemí a těch několik měsíců byla příliš krátká doba na to, aby odtamtud vydoloval něco užitečného. Studium takových materiálů zabere nezřídka celá léta, ba dokonce desetiletí. Byl frustrován z toho, že by tu měl nečinně sedět a jen přihlížet tomu, jak sami podnikáme nebezpečné akce. Nebyl cvičen v boji, tak chtěl být nápomocen svým vlastním způsobem. Nakonec požádal i o převelení na Jihovýchod, kde chtěl Einarovi pomoci s elfy. To už vůbec nepřicházelo v úvahu, byli mnohem nebezpečnější, než se na první pohled zdálo a navíc se poblíž té oblasti vyskytovaly Zlaté zbroje. Ztratit Exaie by nám v ničem neprospělo. Přesto se nám nějak podařilo jej uklidnit. Společně s Ilanou a Einarem jsem se pak vypadala za členem Zlatých zbrojí drženým na ostrově.

Všichni tři jsme ho podrobili důkladnému zkoumání. Jeho existence nebyla přirozená. Připadal mi jako dítě, jemuž byl do mysli vložen vzor, jenž určoval, jaký z podnětů je hoden zapamatování. Bytost dokonale naprogramovaná k jedinému účelu. Růst těla byl podpořen magickými substancemi, což našim nepřátelům v podstatě umožňovalo vytvářet si během krátké doby silnou armádu. Jediné, co potřebovali, byli malé děti. Těch, po kterých se už nikdo nebude ptát, bylo v období válek vždycky dostatek. Oba mí společníci tyto domněnky potvrdili. Navíc byli všichni dokonale loajální Ewanovi, nějakým způsobem dokonce dokázali určit, že hovoří přímo s ním. Dostala jsem za úkol určit povahu tohoto prazvláštního pouta. Jen Einarovi se tato idea nepozdávala, stále nebyl ochoten mi uvěřit. Neustále mě obviňoval ze zrady a teď mě dokonce nařkl i z toho, že bych snad mohla spolupracovat i s bývalými členy kultu. Ilana ho poslala pryč a sama mě žádala, ať s ním i přes to všechno soucítím. Jeho zášť jsem naprosto dokonale chápala, byla jsem to právě já, kdo ho upozorňoval na všechny chyby a nedostatky. Obojí nesl velmi těžce, ale hodlala jsem v tom pokračovat i nadále. Nepřinášelo mi to potěšení, ba právě naopak, ale nejspíš tu nebyl nikdo jiný, kdo by se vůbec dokázal jeho moci takovým způsobem vzepřít a ještě k tomu odhalit její mezery. Nikdo z nás nebyl neomylný a zároveň nedisponoval tak neotřesitelným sebevědomím jako právě on. Když se konečně odporoučel, začala jsem se soustředit na spoutaného muže před sebou. Šla jsem po té nejpřímější lince, jakou jen šlo naleznout. Vedla mě přímo k mladšímu bratrovi; měla jsem kliku, že se s ním osobně setkal. Prožít si takový okamžik a zhodnotit, jak na ně Ewan působí, bylo už snadné. Měl okolo sebe auru charakterem velmi podobnou Zářícím. Byl pro ně jako rodič, jež je přijímal do své náruče a jako jediný jim poskytnul potřebnou oporu a blízkost. S tím, co jsem zjistila, by se mohla Ilana, nebo dokonce Riel pokusit takový vliv napodobit. Možná bychom se pak nemuseli zbavovat všech zbrojí a vyhnuli se tím dalšímu zbytečnému krveprolití. Pokud by jen tohle působení mělo stačit.

Posledních několik hodin zkoumání mě ale zcela vyčerpalo. Potřebovala jsem si alespoň na chvilku oddechnout. Ne však nutně ve vlastním sídle; jak jsem cestou procházela okolo pozemku náležícímu Paranově vile, rozhodla jsem se jednat. Nakonec rozsudek nad Davonem byl již vyřčen a já chtěla mága na celou záležitost upozornit. Tentokrát mi Ezra požadovanou schůzku zajistil. Paran měl snad ještě horší náladu než minule. Vyrušila jsem ho uprostřed dalšího výzkumu, což dle jeho slov nehodlal nechat bez povšimnutí. Chvilku jsem vyčkala, než si uleví tou salvou obvinění a přešla rovnou k věci. Zpráva o Davonovi ho zaskočila, náhle celý znejistěl a už si nedovolil vznést proti mně jediné křivé slovo. Prozradila jsem mu i podstatu své schopnosti nahlížet do myslí a omluvila se mu, že byl takovému zkoumání již vystaven. Naštěstí tohle dokázal pochopit a měla jsem jeho svolení, vzít si na paškál i zbytek jeho doprovodu. Ovšem tak, abych nevzbudila příliš podezření. Rozhodli jsme se, že jim sehrajeme scénku. Řev a nadávky se domem rozléhaly samy a postarali jsme se o to, aby nás nikdo nepřeslechl. Předstírala jsem, že tu mám pobývat na rozkaz Ilany a dohlížet na vývoji jeho nové zbraně. Navíc jsem měla tu drzost ubytovat se přímo v jejich sídle. Práskla jsem za ním dveřmi a vydala se po schodech nahoru k určenému pokoji, který mi už začal Ezra připravovat.

Vše vyšlo přesně podle našich plánů; záhy se okolo mě začali shlukovat jeho společníci, celí zvědaví na toho, kdo Paranovi takovým způsobem hnul žlučí. Všechna čest jeho hereckému umění. Ze všech těch tváří mě ale zvlášť zaujala jedna, mladá dívka, až neuvěřitelně krásná. A místo toho, aby se po budově pohybovala se sebevědomím, jaké by jí mělo náležet, okolo sebe jen těkala pohledem a působila jako zvíře zahnané do kouta. Ačkoliv jsem si potřebovala odpočinout a necítila jsem v sobě už moc sil, něco mi napovídalo, ať v jejím případě ještě udělám výjimku. Nejdřív jsem si s ní šla jednoduše promluvit. Byla plachá, ale stačilo ji jen zastoupit cestu a přímo ji oslovit. Ptala se mě, jestli Paranovi hořely ruce, prý se tak stávalo, když byl nanejvýš rozčilen. Pousmála jsem se té představě a uklidnila ji, že tak daleko to nedošlo. Skutečně působila zvláštně, nedalo mi to a nahlédla jsem pod povrch. Znala bolest, měla jeden z těch zvláštních darů, jež ji umožňoval jakákoliv muka bez mrknutí oka snášet. Nebyla obdařena kouzly, dokázala se ale spojit se strukturou předmětů, což bylo snad ještě nebezpečnější než vstupovat do něčí mysli. I ona byla ale Davonem poznamenána a ačkoliv ji vždy vymazával vzpomínky na tyto nepěkné události, nevěřila jsem tomu, že by to na ní nezanechalo následky. Díky ní se mi ale podařilo zjistit totožnosti i pěti dalších obětí. Všechno to byly děti, příliš mě nepřekvapilo, že mezi nimi byl i Ezra. Na chvilku jsem se odmlčela a vše sdělila Ilaně. Nemělo smysl ho nechávat déle na svobodě.

Ilanu mé zjištění hluboce zasáhlo, cítila jsem její hněv i to, jak se silou vůle snaží potlačit touhu okamžitě zakročit a roztrhat toho bídáka na kusy. Ovládla se a hodlala jej přenechat spravedlnosti, ať nad ním vyřknou ortel nyní. V tomto případě Jižní císař. Pro tentokrát jsem musela s volbou soudce souhlasit, bylo mi jasné, že se mu dostane toho nejvyššího možného trestu. Pak mě požádala, ať počkám na její příchod, chtěla s sebou ještě vzít Einara, aby i zbytek obětí zbavil Davonových kouzel. Dříve, než dvojice dorazila, vystřídala se u mých dveří celá řada zdejších obyvatel. Vyzvídali účel mého pobytu a mnozí z nich se ptali i na Paranův výzkum. Byla jsem v tomto ohledu stejně sdílná jako on. Na návštěvu přišel i Cael. Na velitelství nás nedoprovázel, neměl tedy sebemenší potuchy o tom, co všechno se událo. Tady jsem ale nebyla na místě, které jsem považovala za bezpečné k podobným hovorům. Prozradila jsem mu alespoň to, že se hodláme postarat o Davona. Tím spíš ale nabyl podezření, že jsem mu oné noci neprozradila všechno a kvapně odešel. Dvojice, na kterou jsem čekala, došla takřka vzápětí.

Ihned jsme si nechali svolat všechny podezřelé. Byly mezi nimi i dokonce dvě novicky, které byly k Paranvi přiděleny krátce před jeho odchodem na ostrov. Neponechával nic náhodě. Einar z nich postupně snímal magické značky a já prověřovala jejich důvěryhodnost. První z nově přijatých se jen snažila svést Parana a zajistit si tak lepší budoucnost. Neměla sebemenší zájem o jeho výzkum a sama investovala veškerou energii k tomuto jedinému cíly. Bylo to vcelku pochopitelné, v oblasti, ze které pocházel, byl pokládán za velmi váženého. A ona, jakožto čtvrtá dcera radního, musela volit moudře. Druhá se po zásahu odčarování téměř zhroutila, krom pojistky jí Einar navrátil i všechny vzpomínky a u ní to rozhodně nezůstalo jen u letmých doteků. Chtěla odsud okamžitě pryč, proti čemuž nemohl nikdo z nás cokoliv namítnout. Nakonec byli prověřeni všichni. Paran tomu stále nemohl uvěřit, sám byl po většinu času zaneprázdněn svým výzkumem a jen těžko si mohl všimnout toho, že si hřeje na prsou takového hada. Davon byl samozřejmě již zajištěn a čekalo se jen na vhodnou příležitost, kdy bude možné předat ho spravedlnosti.  Ještě před odchodem jsem Parana upozornila na Baluu, zvláštně nadanou dívku, která však potřebovala podpořit. I když se k tomu stavěl odmítavě, tušila jsem, že něco z toho si přeci jen k srdci vezme. Pak už jen zbývalo vyhledat Caela. Teď už jsem mu skutečně měla, co říct. A nejen to, co se odehrálo na velení…


---------------------------------------------

* Ač může celá scéna působit nanejvýš vážně, její odehrávání bylo skutečný peklo. Jako hráčka jsem předem věděla, co se odehrálo, protože to PJ musel vše vysvětlil Ilaně. Ještě teď si vzpomínám, jak jsme na sebe s Gábi koukaly a marně potlačovaly smích. Že se budu tlemit při okamžiku, kdy mi někdo sděluje, jak mi skoro znásilnili postavu, jsem fakt nečekala :D šlo asi o ten způsob, jakým byly všechny ty úchylárny popisovány. Pro jednou aspoň nějaká zábavná chvilka. Však nás to taky hned přešlo a bude jenom hůř :D

Žádné komentáře:

Okomentovat