úterý 27. listopadu 2012

Ze života Maery - část XXX.


Naalův vír osudu

    A máme tu jubilejní, a také zatím nejdelší (9 a 1/4 stránky) 30. příspěvek. Skoro se mi ani nechce věřit, že už jsem to dotáhla tak daleko :) vím, že mě toho ještě spousta čeká, ale dovolím si tuhle metu považovat alespoň za menší osobní úspěch (pod heslem: co si člověk sám nepochválí...). Snad k tomu budou podobně přistupovat i moji nároční čtenáři :)


    Čekala jsem, než spolu dvojice dohovoří, a pak jsme zamířili k teleportačním kruhům. Cestou se k nám připojil i Cael. Zařadila jsem se vedle něj, abych mu vylíčila veškeré podrobnosti akce, na kterou se chystáme. Dalo se očekávat, že se opět střetneme tváří v tvář mladšímu bratrovi.  Všimla jsem si, jak jej tato poznámka znepokojila. Ewan byl pro nás stále hnisající ranou, se kterou bylo třeba se vypořádat. Vstoupili jsme na magií prodchnutý podstavec a čekali na jeho aktivaci. Cítila jsem, jak se do nás opírají proudy přemisťovací magie, ale něco bylo jinak; jedno drobné šťouchnutí do jejích podtónů a my se místo na hlavním velení nacházeli vysoko nad vrcholky hor středu. Řítili jsme se jim vstříc a snažili se zachytit Ilany, která již roztáhla svá křídla. Sotva nás ale bezpečně dostala na zem, upadla do transu. Očekávala jsem další útok a každý z nás se postavil na jednu stranu, abychom Ilaně poskytli potřebnou ochranu. Nikdo ale nepřicházel. Pátrala jsem po okolí, snažila se zachytit byť jen slabé záchvěvy nepřátelských úmyslů, jenže bez úspěchu. Skutečně to vypadalo, že jsme tu sami.  A pak se Ilana náhle probrala. V očích se jí odrážela hrůza a začala se vrávoravě zvedat. Když promluvila, zaslechla jsem v jejím hlase hněv. Začali vyvražďovat její věřící. Snažila se jim ze všech sil pomoci a těm, kteří to stále ještě mohli potřebovat, posílala léčivou moc. Museli jsme okamžitě za vrchními generály požádat o posily. Útok na Naalův vír musel být okamžitý.

Přemístili jsme se pomocí Ilaniny brány a okamžitě zažádali o slyšení. Měli jsme štěstí, že na místě byli tentokrát přítomni zástupci všech stran. Zprvu jsme se zhostili nepříjemné povinnosti seznámit je s rozsahem Naalových schopností; podle Ilany byl schopen po zničení jejího víru monitorovat jakékoliv její akce, věděl o všech podrobnostech. Nemohlo mu uniknout nic z toho, co bylo řečeno. Netušili jsme, jakým způsobem toho dosahuje a ani jsme neměli čas potřebný k pátrání. Museli jsme vymyslet způsob, jak ho obejít. Nejlíp podsouváním falešných informací a plánů. Nebo po sobě znovu zametávat stopy, zahlazovat linky, po kterých by se k nám mohl dostat. Nebylo tomu tak dávno, co tato schopnost byla mou přirozeností, a já jsem věděla, že ve skrytu mé duše je ten malý plamínek stále uvězněn. Dokázala bych jej rozdmýchat, jenže za jakou cenu? Vědět, že nám to poskytne potřebný čas k jeho likvidace a skutečně mu zamezí v jakémkoliv protiútoku, neváhala bych. Teď jsme museli spoléhat na mé a Ilanino spojení, pomocí kterého jsem si s ní ujasnila některé podstatné detaily. Doufaly jsme, že díky jeho charakteru nebude mít možnost takovou konverzaci odposlouchávat.

Před našimi spojenci jsme jako obvykle probíraly veškeré detaily akce. Přijali jsme návrh na rozdělení týmu na dvě skupiny. Měla jsem se ujmout velení nad sedmičlenným týmem, ve kterém byl můj bratr, mágové, jeden z kazatelů a nakonec čtyři zářící ve svých lidských podobách, jež byli doposud ukryti na ostrově. Ilana se k nám měla připojit až později. Abychom zbytečně neplýtvali jejími silami, měli jsme k přesunu využít teleportačních řetězů. Jeden z nich měl stále v držení Unius. Požádala jsem o jeho uvolnění, ačkoliv jsme si tím vysloužili několik příkrých poznámek z řad našich spojenců. Neměli o tomto předmětu ani ponětí, což jej zřejmě uchránilo i před jeho odcizením. Našim hlavním cílem byla lokalizace a zničení Naalova víru osudu. Likvidace Zlatých zbrojí byla posunuta na druhou kolej a měli jsme se zdržovat jen s těmi, co se nám připletou do cesty. Po rozdělení jednotlivých úkolů přišla na řadu druhá část našeho plánu. Odvedla jsem si svou skupinku do jedné z tréninkových místností, kde jsem chtěla zjistit, čeho přesně jsou schopni. Podle domluvy dorazila během chvilky i Ilana s prohlášením, že naši pomoc nepotřebuje a na akci vyráží sama. Pokračovala jsem v hrané hádce, dokud to nevypadalo, že jí všichni uvěřili. Jakmile za sebou zabouchla dveře, otočila jsem se ke svým společníkům a sdělila jim, že náš útok rozhodně povedeme. Jen z jiného místa. Pokud byly naše předpoklady správné, Naal by o naší přítomnosti neměl vědět. Krátce na to došla zpráva, že je Unius připraven.

 Setkali jsme se v další bezpečné zóně, odkud bylo možné otevírat brány, či se nějakým jiným způsobem přesouvat. S pomocí Uniova řetězu jsme se ocitli přímo na střeše podzemní pevnosti, kde se měl vír nacházet. Dva ze Zářících válečníků odsunuli obrovský balvan, který chránil jeden ze vstupů, a probourali se dovnitř. Postupně jsme naskákali do útrob komplexu a objevili se v jedné z širokých přístupových chodeb. Sotva poslední z nás došlápl na hrubě opracovanou podlahu, objevily se před námi sloupy světla. Z nich vykročila skupinka Zlatých zbrojí a hnala se přímo proti nám. Rychle jsme se postavili před naše mágy a utvořili základní ochrannou formaci. To už jsem ale zaslechla jejich zaklínadla a vzduch se naplnil magií. Nepřátelé strnuli v půli pohybu a dali nám tak šanci je několika přesnými zásahy zlikvidovat. Jednoho z nich jsem nechala naživu, abych se z něj pokusila získat jakékoliv další informace o této pevnosti. Probourat se skrze jeho mentální bariéry bylo tentokrát snadné. Zakrátko jsem měla před očima kompletní obraz komplexu a znala každičké jeho zákoutí. Právě jsme se ale nacházeli v prostorách, které jim běžně byly zapovězeny. Postupovala jsem v jeho mysli dál a snažila se získat informace o počtu obranných složek, ale o tom dotyčný neměl žádné tušení. Když jsem s ním byla hotova, zatáhla jsem za jeho pojistku a nechala jej zmizet.

Potřebovali jsme se dostat dál, jak jsme pokračovali chodbou, projela celou oblastí podivná magická vlna. Nejspíš se musela roztříštit o naše přirozené bariéry, neboť jsem nezaznamenala jakékoliv účinky. Záhy jsme se dostali do jedné z odboček, kde jsme se museli potýkat s mechanickými pastmi. Pod ochranou dalšího z mágů jsem šla v čele a snažila se naší skupince zajistit bezpečný průchod. Dorazili jsme až ke křižovatce ve tvaru písmene T. Než jsem do ní vkročila, ukryla jsem se pomocí svých kouzel pro případ, kdybychom narazili na další odpor. Sama jsem se vydala vlevo a svým společníkům nařídila, ať chvilku počkají. Konce chodeb byly hlídány elfskými mágy, přiblížila jsem se nepozorovaně k jednomu z nich a počkala, až zajde za roh. Nebyl chráněn jakoukoliv magickou bariérou a má dýka si snadno našla cestu k jeho krku. Rukou jsem udusila jeho výkřik a nechala jeho tělo padnout k zemi. Plížila jsem se dál, když mě zarazil zvuk otevírajících se dveří. Stoupla jsem si k jejich ústí na chodbě a čekala, než dotyčný vyjde. Na rozdíl od předchozího mága byl ale tento jištěn; jakmile se hroutil k zemi, cítila jsem, jak se ve vzduchu kumuluje obrovské množství magie směřující k jednomu bodu. Skočila jsem do místnosti právě včas, abych se vyhnula nejhorším následkům výbuchu, který záhy otřásl celou chodbou. Jak jsem se vyhrabávala zpod sutin, cítila jsem, jak se o mě rozbíjí proudy magického tepla. Měla jsem štěstí, kdyby v tu chvíli má ochrana selhala, uškvařilo by mě to.

Potřebovala jsem se vrátit zpět, způsobila jsem tu už dostatek rozruchu. Bylo jasné, že se záhy objeví posily a já musela svým společníkům vyčistit cestu. Sotva jsem se dostala zpět na chodbu, zahlédla jsem další ze Zlatých zbrojí. Už se chystal dotknout se náramku na levé ruce, čímž by se zneviditelnil. V poslední chvíli se mi podařilo dostat se k němu a zaútočit. Nevěděl o mně a ani se neměl jak bránit. Dostala jsem se až za roh, abych viděla do uličky vbíhat Caela se Zářícími v patách. Křikla jsem na ně, aby věděli, že se blížím a vyrazili jsme přímo proti dalšímu mágovi. Zmohl se jen na slabé obranné kouzlo, které mu proti útokům Zářícich válečníků nebylo nic platné. Věděla jsem, že bychom měli být už blízko našemu cíli, stačilo se dostat k jedné z místností na konci uličky. Postup mi ale zpomalila salva rudých šipek, která se mi objevila za zády. Stále jsme měli někoho v patách. Snažila jsem se jim vyhnout, ale přesto mnohé zasáhly cíl. Paží mi projela ostrá bolest, jak se jedna z nich otřela o kost. O dost hůř na tom byl ale jeden ze Zářících; také šlo o zbraň ze substance určené přímo k jejich likvidaci. Snažila jsem se v prostoru zachytit mysli našich nepřátel a zároveň opatrně postupovala dál, směrem k obrovské bráně z lintýru, jež nás už jako jediná dělila od cíle. Pak se mi přeci jen podařilo něco zachytit – úmysl zabít. Zrušila jsem jej pomocí jednoduchého příkazu a snažila se zůstat ve spojení, abych o dotyčném zjistila víc. Část mé skupiny se již dostala ke dveřím a mág začal s jejich deaktivací, chráněn Caelem a jedním ze Zářících. Jak jsem postupovala dál po jednotlivých útržcích mysli, byla jsem náhle zasažena úderem, jež mě odhodil ke zdi. Spojení s myslí se přerušilo a já se snažila popadnout dech. Rudé šipky, které si doposud nenalezly cestu skrze mou zbroj, se mi zabodly do zad a já cítila, jak mi vlněná košile nasakuje krví.

Začínala jsem postupně ztrácet sílu a chvilkami jsem měla problém zaostřit. To už se ale mágovi podařilo prorazit dveře. Vběhla jsem spolu s ostatními do místnosti a upozornila je, že tu čelíme nejspíš ještě několika neviditelným válečníkům. Dala jsem jim tak krátce na srozuměnou, kde se zrovna nacházím. Kazatel se prozatím postaral o naše raněné. A právě zde, u protější stěny stála obrovská skleněná konstrukce skutečně připomínající vír. Jednotlivé proudy pulzovaly energií, až to vypadalo, že jde o živý objekt. Poslala jsem část skupinky k němu a zkontaktovala Ilanu. Stačilo jí jen poslat podrobný obraz tohoto místa, aby se k nám mohla dostat. Už zbývalo jen vyřídit zbylé útočníky, ale ať jsem se snažila sebevíc, stále mi unikali. A mé krytí postupně sláblo, pomalu ale jistě přestaly jeho účinky působit a já se opět objevila všem na očích. Až posléze jsem zjistila, že mi tu stále chybí dva ze Zářících, kteří se od nás oddělili už u křižovatky ve snaze vyčistit i zbytek patra od Zlatých zbrojí. Jeden z nich dorazil krátce poté, co se k nám skrze bránu dostala Ilana. Záhy se ze stínů vynořil i druhý se zprávou, že se střetl s dalším z neviditelných útočníků. Podařilo se mu po něm v obraně hodit tělo, ale pak jej ztratil. Podle toho, jak celou akci popisoval, mi došlo, že oním maskovaným nepřítelem jsem byla já. Sama jsem netušila, že byl i on podobného krytí schopen. Nějak se mi to ani neobtěžoval sdělit. Zdálo se, že je tu čisto a podle Ilaniných slov jsme opravdu našli to, po čem pátrala. Kazatel se už dostal i ke mně a zavřel mi většinu krvácejících ran.

Teď už jsme se museli postarat jen o samotný vír. Ilana jej chtěla přesunout na ostrov. Já se pro jistotu postavila ještě ke dveřím na hlídku a čekala, zda se neobjeví další útočníci. Zářící se mezitím předháněli, kdo vyřídil víc protivníků. Někde v té změti slov zaznělo i jméno Matres. Zprvu se mi nechtělo věřit, že by to mohl být některý z nich, ale když jsem si zpětně vybavila těch několik přesně mířených útoků a styl, jakým se pohyboval, začalo to dávat smysl. Navíc kdo jiný by se chtěl dostat z vězení Měsíce znovu na povrch a vytáhnout proti Východu? Z úvah mě vytrhl silný pocit nebezpečí, instinktivně jsem roztáhla svou mentální síť a čekala, zda na některém z vláken zachytím pohyb. A skutečně, blížily se k nám nejméně tři bytosti. Posunkem jsem informovala ostatní a spolu s Matresem a druhým válečníkem vyrazila zpět do chodby. Potřebovali jsme Ilaně vykoupit ještě trochu času.  Po nepříteli nebylo ani vidu, ani slechu. Opatrně jsme postupovali dál a pokoušeli se zaznamenat jakýkoliv náznak pohybu. Znovu mě něco udeřilo a já ještě v letu koutkem oka zahlédla, jak skrze Matresovu hruď projela rudá čepel. Snažili se nás oddělit od zbytku skupinky. A má síť zachytila další pohyb; bylo jich ještě víc. Zvedla jsem se ze země a z posledních sil vyslala do okolí vlnu rušivé energie. Závoje kouzel se začaly postupně trhat a odhalovat vysokou postavu oděnou ve Zlaté zbroji s obličejem tak důvěrně známým a mně podobným. Byla to právě Ewanova ruka, co držela rudou čepel a otáčela ji v ráně. Otočil se mým směrem a nechal Matrese klesnout na kolena, v jeho výraze bylo čiré pobavení pramenící z domnělé převahy. Rušivé kouzlo odhalilo i jeho tři ochránce, oživlé fresky, jaké za starých časů používali samotní Zářící. Všichni mířili ke mně. Zavelela jsem k ústupu a všimla si, jak se k Matresovi již dostal Cael a snažil se jej odtáhnout zpět do místnosti.

Potřebovala jsem jim získat čas. Ilana byla již připravená k odchodu. Řekla jsem jí, ať neváhá. Věděla jsem, že ještě nějakou chvíli vydržím. Jenže to by se Cael nesměl vrátit zpět. Stěží jsem odolávala útoku podivných obrazů a vnímala Ewanovu sílící pozornost. Čekal na příležitost, kdy by mohl zasadit poslední úder. I Caelova obrana se začínala hroutit. Znovu jsem mu rozkázala, ať odsud zmizí. Právě ve chvíli, kdy se mým směrem blížila Ewanova čepel. Koutkem oka jsem zachytila, jak Cael za použití pojistky na ostrov mizí. Sama jsem v mysli zvolala aktivační slovo, ale mladší bratr byl rychlejší. Cítila jsem, jak mě čepel zasáhla do boku a spolu se zbrojí prosekla i tenkou kůži na břiše. V ústech jsem ucítila krev. Naposled jsem se mu podívala do očí, když se dokončilo spuštění pojistky. Vnímala jsem, jak se má mysl uzamyká do předmětu uloženého na ostrově. A spolu s ní i vzpomínka na tělo ve smrtelné křeči. Byla jsem v té dýce uvězněná; pokud bych se pokusila zmaterializovat, okamžitě bych vykrvácela. 

Snažila jsem se spojit s Ilanou. Po několika nezdařených pokusech jsem ji přeci jen zachytila. Dokázala to. Přenesla Naaluv vír na ostrov a spolu s ní i moji skupinku. Přežili všichni. To pro mě bylo v tu chvíli nejdůležitější. Slibovala, že mi sežene léčitele a nějak mě odsud dostane, jen musím nějakou chvíli vydržet. Těžko odhadnout čas, když vaše mysl poletuje v neznámých strukturách mimo cokoliv, co by bylo možné zachytit běžnými smysly. Stále se mi vracel obraz šklebícího se Ewana, když mi zasazoval poslední ránu. Bylo v tom štěstí, obrovský pocit zadostiučinění. Vědomí, co se z něj stalo, mě naplňovalo jen další bolestí. Zvlášť, když jsem tušila, že to budu muset být opět já, kdo jej znovu pošle na věčnost. Pak jsem znovu v mysli zaslechla hlas Ilany, nalezla léčitele dostatečně schopného na to, aby mě vyléčil hned v okamžiku, kdy se začne objevovat mé tělo. Vyslovila jsem další z klíčů a znova pocítila tu strašnou bolest z desítek ran na mém těle. A zároveň prudký nával léčivé energie, jež je násilně uzavíral. Znovu jsem se propadla do temnoty.
Probrala jsem se už v posteli ve známém pokoji našeho domu. Cael spal vedle na křesle. Sotva jsem se ale pohnula, otevřel oči. Cítila jsem se opravdu mizerně. Bolel mě každičký sval v mém těle a stále jsem podvědomě vnímala ránu, jež mi Ewan uštědřil. I občasné záchvěvy bolesti z míst, kam se mi zabodly rudé šipky. Pokoušela jsem se vstát, ale podlomila se mi kolena. Bratr mě podepřel a znovu usadil na posteli. Naštěstí se mě dotkl jen krátce, opět jsem v sobě ucítila odpor, jež se mi tentokrát opravdu nepodařilo skrýt. Snažila jsem se mu vyhýbat pohledem a stočila řeč k výsledku akce. Potřebovala jsem se co nejrychleji dostat na velení, abych podala příslušná hlášení. Cael mě však přesvědčil, že bych si měla ještě na chvíli odpočinout. Spala jsem téměř celý den, prý to mohlo ještě počkat. Nakonec jsem beztak neměla moc na výběr, spánek přišel po chvilce sám. Ráno jsem se znovu pokusila vstát. Stále jsem cítila, že nejsem zcela v pořádku, ale po nějaké době se mi podařilo udržet si rovnováhu. Bratr už u mě nebyl, ale zdálo se mi, že jsem zaslechla pohyb ze spodního patra. Opatrně jsem sešla ze schodů, abych se s ním střetla na chodbě. Potřebovala jsem ven na vzduch. Nechal mě jít a já se vydala podél domu na cestu vedoucí směrem k náměstí. Tam už čekal další ze Zářících, jež mě na akci doprovázel. Jedna z nejlepších šermířek, jakou jsem měla možnost poznat.

Prohodila jsem s ní pár slov a ujistila se, že je v pořádku. Na rozdíl od Matrese a toho druhého muže se nevrhala střemhlav do bojů. Rozhodla jsem se, že tuhle záležitost vyřídím pak později. Nejdřív jsem potřebovala mluvit s Ilanou a zjistit, co se stalo s Naalovým vírem osudu. Na ostrově nebyl problém k ní promlouvat, ať už skrze naše pouto či prostřednictvím kteréhokoliv ze strážců. Ubezpečila mě, že jsou všichni v pořádku a sama se snaží přijít na to, jak naložit s tím tajemným objektem. Krom toho mi měla předat i nějaký předmět od Tajwuna.  Na mou výtku, že mi měla říct o Matresově přítomnosti reagovala dost vyhýbavě. Neviděla jsem ho celé měsíce a pak mi málem zemřel před očima. Ilana buď netušila, jaký jsem k němu měla vztah, nebo to velmi pravděpodobně záměrně ignorovala. Ať tak či onak, bez výsledku jejího zkoumání pro mě nemělo smysl vracet se na velení. Rozhodně ne v takovém stavu. Zamířila jsem přímo do středu ostrova, kde se nacházela rozlehlá budova s řadou tréninkových místností. Potřebovala jsem se opět rozcvičit.

Došla jsem až ke dveřím první haly, abych zjistila, že je někdo zevnitř zabarikádoval. Snažila jsem se na ně dobouchat, ale bez úspěchu. Místnost vedle byla volná; na zemi se povalovaly haldy potrhaného oblečení a u jedné ze stěn byl opřen Ilanin popravčí meč. Krátce jsem se rozcvičila, než jsem zaslechla z chodby zvuk sunoucích se dveří. Vyšla jsem mu naproti právě včas, abych se střetla s Matresem a tím druhým bojovníkem. Oba byli oblečení jen do půli těla a ve velmi dobré náladě. Prohlásili, že mají před sebou nějaký opravdu důležitý úkol a táhli mě s sebou. Musela jsem si rychle nasadit prsten, jenž otupoval můj hmat, abych to nějak ustála. Vedli mě ven na nádvoří, kde už na nás čekal vůz až po okraj naplněný lintýrovými bloky. Ilana je údajně potřebovala pro deaktivaci Naalova víru. Matres začal hned jeden z nich vytahovat a bez větších potíží si jej hodil na rameno a vyrazil směrem k akademii. Já se rozhodla počkat na místě, sotva jsem se držela na nohou. Druhý ze Zářících se ke mně přitočil a začal zjišťovat, co se v té pevnosti vlastně stalo. Z jeho slov jsem vycítila skutečné obavy o to, zda mi nějak neublížil. Pravdou bylo, že vstupovat do myslí Zářících je pro mě zatraceně nebezpečné. V jeho případě jsem se ale příliš daleko nedostala. A něco mi říkalo, že to byla opravdu klika. Došla řeč i na Matrese; prý ve Zlatých zbrojích konečně spatřil sobě rovné protivníky. Zvlášť v případě Ewana. Namítla jsem, že s tím mám stále nevyřízené účty, ale to je nezajímalo. Jestliže po jeho hlavě tolik toužím, mám se snažit. Neodvážila jsem se mu prozradit, že jde ve skutečnosti o mého mladšího bratra.

Čerstvě zhojené rány si začaly opět vybírat svou daň a mě začala přemáhat únava. Vrátila jsem se zpět a nechala Zářící válečníky u vozu s lintýrem. Druhého dne se u mě zastavila už i Ilana. Stále ještě přesně nevěděla, co si s vírem počít a obě nás překvapovalo, proč Naal nepodnikl nic pro to, aby jej získal zpět. Možná to jen byla další ze součástí jeho plánu. V posledních dnech se ale začaly šířit poplašné zprávy od elfů. Potřebovali jsme se k nim urychleně dostat a přesvědčit jejich vládce, aby se přidal na stranu spojenců. V opačném případě by bylo nutné jejich vrchní představitele zlikvidovat a dosadit na jejich místa vlastní lidi. Už od začátku jsem byla pro druhou variantu, nevěřila jsem, že je možné je jakýmkoliv způsobem přivést na naši stranu. Nechtěla jsem riskovat další možnou zradu z jejich řad. O tom však Ilana opět nechtěla ani slyšet, ačkoliv jsem se nabídla, že bych se o to osobně postarala. Jako obvykle jsme obě uvízly na mrtvém bodě. Ilana se rozloučila a odešla.

Nechala si mě zavolat až v podvečer, kdy si vyžádala mou přítomnost v prostorách magické univerzity. Vyšla jsem jí vstříc a záhy jsem už procházela dlouhou chodbou mířící k hlavnímu sálu. Uprostřed místnosti se tyčil skleněný vír, u kterého stála Ilana spolu s Rielem. Po zemi se válelo několik lintýrových bloků a dláždění hyzdily hluboké rýhy. Místnost byla potemnělá, ale i tak jsem si povšimla několika dalších vrypů na stěnách. V jednom místě bylo poškození zvlášť rozsáhlé. Puklina se rozbíhala hned do několika směrů a tapiserie zobrazující dějiny Zářících byly v té oblasti roztrhány na cucky. Jako by se skrze stěnu něco prorvalo. Čím déle jsem se tím směrem dívala, tím nepříjemnější pocit jsem měla. To už ale Ilana začala provádět očistný rituál. Záhy vzduch prořízl dětský pláč a já pozorovala, jak se v Ilaniných rukách začíná formovat drobounké dětské tělíčko, které hned předala Rielovi. A pak další. Bylo jich celkem devět. Jak se objevilo poslední z nich, záře ve víru uhasla. Riel každé z nich zabalil do čistého kusu plátna a dvě z nich mi hned podal do náručí. Byl to velmi zvláštní a nepříjemný pocit. A nejen proto, že by mi vadila jejich fyzická blízkost. Měla jsem dojem, že se mi musí každou chvíli v náručí rozsypat. Řekla mi, ať je odneseme lidem, které hostila na ostrově. Měli se o ně postarat. Byly to právě jejich duše, co nabíjely Naalův vír. Ilaně se povedlo je nějakým záhadným způsobem osvobodit a ještě jim vrátit jejich těla. Poté, co jsme je předali do péče náhradním rodičům, byla svolána další schůzka. Tentokrát v altánku, kde se obvykle pořádaly hostiny na počest významným událostem. Nakonec možná bylo i co oslavovat, přežili jsme a podle všeho byla jedna část Naalovi obrany zničena. I přes to jsem nebyla schopná cítit jakoukoliv radost. Stále jsme byli jen na začátku, ba co víc, potíží začalo zase jen přibývat. 

Když jsem dorazila na místo, byli už skoro všichni přítomni. Riel dovedl dokonce i mladé draky. Postrádala jsem tu však Matrese a toho druhého válečníka, jež mi stále nebyl představen svým jménem. Z Ilany postupně vypadlo, že se na ostrově objevil Naal. Právě v hlavním sálu akademie. Snažil se Ilanu donutit, aby jednala podle jeho plánů. Jakákoliv odchylka v něm vzbuzuje bezmezný vztek, kterému se právě oba válečníci dostali do cesty. Další slova mi už Ilana předávala pouze skrze naše pouto; Naal jí začal vyhrožovat, hodlal udělat vše pro to, aby ji dostal přesně tam, kam potřebuje. I kdyby měl kvůli tomu vyvraždit všechny její spojence. Věřící byli opět pod ochranou ukradeného víru, ale my byli vůči jeho moci téměř bezbranní. I s tímto vědomím jsem hodlala pokračovat. Nakonec mi tu nezbývalo nic jiného, byli jsme jedni z mála, kdo o jeho existenci tušil a mohl se mu alespoň nějakým způsobem postavit. Náš rozhovor přerušila roztržka mezi šermířkou a mágem Zářících, nepostřehla jsem, čeho se týkala, ale Ilana se rozhodla jít jejich spor vyřešit. Mou pozornost zatím upoutal Cael, všimla jsem si, jak se před ním objevila známá prasklá karafa. Přisunula jsem k němu i svůj pohár a nechala jej až po okraj naplnit vínem. Znovu jsem viděla Ewanovu tvář, chlad v jeho očích a krutý úšklebek ve chvíli, kdy mi před očima probodával Matrese. Nemohla to být jen další z mnoha Naalových schránek. A už vůbec ne obyčejný konstrukt, jak se mi snažila tvrdit Ilana. Něco z mého bratra tu stále přebývalo…

Převalovala jsem v ústech trpkou chuť jeho oblíbeného vína a zcela přestala vnímat, co se děje okolo. Do mého zorného pole se za nějaký čas opět dostala Ilana, podstrčila mi další z prstenů, jež mi nechal poslat Tajwun. Schovala jsem ho k dalším věcem a pokračovala v pomalém upíjení vína. Dokud se mě jeden ze zářících, Thorion, nezačal vyptávat na tu „nechutnou kaši“, jež se tu pravidelně objevuje. I Exai ji zkusil ochutnat a následně musel potlačit touhu ji zase vyplivnout. Z toho lítostivého pohledu, který vrhl mým směrem, jsem ale radost neměla. Stejně tak z Ilany, která si mezitím odtáhla Calea k jednomu ze sloupů a tiše s ním hovořila. Celá skupinka se rozdělila do podobných dvojic. Náhodou jsem zaslechla i kousek rozhovoru mezi Exaiem a Thorionem. Vyplynulo z něj, že byli oba na návštěvě u Jižního císaře, což byla věc, kterou jsem také musela hlásit Peliorovi. Raději jsem Ilanu upozornila, že vše, co zde bude řečeno, se Severní vládce dozví. Tahle část naší dohody mě rozhodně netěšila, ale nakonec jsem to byla já sama, kdo se k tomu zavázal. Hlavně proto, že jsem si byla moc dobře vědoma toho, jakou cenu mají tyto informace.  Musela jsem brát v úvahu i ty nejmenší detaily, abych z nich mohla poskládat celkový obraz o naší situaci, věrohodnosti spojenců i způsobů, jak se vypořádat s jednotlivými nástrahami. Jakékoliv osobní zájmy musely jít v takovém případě vždy stranou.

Večírek se pomalu chýlil ke konci. Riel postupně odvedl všechny hosty, co se neměli zúčastnit následující debaty. Vlastně tu zbylo jen původní jádro naší skupinky a Thorion. Zářící, o kterém jsem téměř nic nevěděla. Zjevně to byl ale někdo velmi důležitý, neboť mu Ilana hned začala vyprávět o způsobu, jakým přetvořila svůj ostrov a umožnila mu přístup do všech knihoven. Který byl Exaiovi stále odepřen. Pak se slova konečně ujala Ilana. Chystala se nám sdělit zase část pravdy o Naalovi, jež nám celou dobu zatajovala. Jenže když se dostala k okamžiku jejich posledního setkání, umlkla. Zahleděla se do dáli a v jejím výraze se začal zračit strach až hrůza z neznáma. Opět zachytila něco, co neměla. Snažila jsem se jí z toho nějak vytrhnout, ale vůbec nereagovala na okolí. Zbývala už jen jediná možnost. Začala jsem pomalu otevírat naše pouto, a jakmile jsem pocítila, že jsem se dostala až k její mysli, zakřičela jsem. Má slova ji musela zasáhnout, ačkoliv jsem už nevnímala pachuť prachu a popela na patře jako obvykle. Musela jsem se dostat dál…

Krajina mé mysli se náhle změnila. Smrskla se, aby se stala nepatrnou částečkou v mozaice světa. Odevšad ke mně začaly proudit informace a vjemy, které jsem ani nedokázala pomocí svých smyslů rozšifrovat. Stala jsem se součástí tohoto světa vědomě přijímající jeho řád a vnímající každičkou změnu, jež se v něm udála. Slyšela jsem směsici hlasů patřící obyvatelům ostrova, cítila jejich pulzující životy. A zároveň cítila, že takové množství počitků nejsem schopná ustát. Jenže jejich příval neustával. Trhalo mě to na kusy, pomalu jsem se začala v té změti ztrácet. Pokoušela jsem se silou vůle zavřít ty dveře, zahradit naše spojení, jen abych se zbavila té záplavy pravd ničící mou příčetnost. Zároveň jsem se nemohla odvracet od poznání neskutečné bohatosti tohoto světa. Při vzpomínce na to, jak jsem se prve snažila od všeho odpoutat, jsem si uvědomila to naprosté pomýlení. Ne, něco takového nebylo skutečně možné. Každý z nás si s sebou nesl tisíce vazeb, neustále se měnících a proplétajících s těmi ostatními. Nakonec jsou to právě tyto otisky, co nás formují a utvářejí naše osobnosti i životy. Pomalu jsem se začala od toho proudu oddělovat, znovu jsem si nalezla svůj slabounký pramínek, do kterého jsem se uchýlila a spustila ochrannou hráz. Probouzela jsem se do svého titěrného já a koutkem oka zahlédla, jak Exai začal zářit a z jeho zad vyrašil další pár měsíčních křídel. Pak už tu byl jen Rielův letmý dotek, který mě vrátil do náruče spánku.

Po nějaké době se mé oči znovu otevřely. Viděla jsem svět stejně jako dříve, ale stále ve mně zůstávaly nesouvislé záblesky vzpomínek tohoto světa a podivné vjemy, jež jsem nedokázala pořádně popsat. A pak takové věci, jako je uvědomění si chuti duše. Všimla jsem si, že Exai stále stojí opodál. Zadívala jsem se jeho směrem a bez jakéhokoliv vyzvání začal vyprávět. O stvoření světa, neustálém souboji černé a bílé, mečích ukrytých hluboko v pláních severu i o podstatě samotného Strážce a možnosti restartu světa. Vše do sebe začalo postupně zapadat, jednotlivé útržky se spojily a já konečně začala pořádně chápat, o co tu vlastně celou dobu běželo. Čas se náhle na několik vteřin zarazil. Stočila jsem pohled k Ilaně právě ve chvíli, kdy se začala probírat. Nechala si od Riela pomoct vstát a prohlásila, že už konečně ví mnohem víc než Naal. Tušila jsem, o čem je řeč, ačkoliv sama jsem byla svědkem jen nepatrného zlomku. Ona sama nám cokoliv z toho odmítala z pochopitelných důvodů prozradit. I když se nejspíš dostala mnohem dál než jakákoliv zde existující bytost, stále byla pozorována. Museli jsme se spolehnout na její úsudek. Pokusila jsem se k ní promluvit ve svých myšlenkách. Překvapilo mě, jak snadno to teď šlo. Po předchozích nepříjemných pocitech nezbyla ani stopa a já mnohem intenzivněji vnímala obrovskou moc bytosti stojící přede mnou. Působila opět zcela odlišně. I její hlas byl mnohem sytější a pronikal mnohem hlouběji; hovořila se mnou o Naalovi, o jeho podstatě, které si sám není vědom. I on byl k něčemu předurčen a jen slepě plní svou roli. Stejně jako ten druhý, bytost, jež mu má být pravým opakem. Existuje proto, aby pomáhal a napravoval škody. Ba co víc, je přítomen v našich řadách a stejně slepý jako sám Naal.

Jenže jak tohle všechno ukončit? Bylo zřejmé, že se jeden z nich vymkl kontrole a jeho moc začala narůstat. Rovnováha byla narušena. Bylo snad možné obrátit jeho aspekt nicoty přímo proti němu, nebo nechat zničit meče, jež dovolují vrátit se tomuto světu na samotný začátek? To byly otázky, jež mě již dalece přesahovaly. Necítila jsem se být v pozici, kdy bych měla nad něčím podobným byť jen uvažovat, natož rozhodovat. Úvahy se nám tímto směrem neubíhaly dlouho; na zemi se opět začala postupně tvořit temná skvrna ničící ozdobné dláždění altánku. Z hlubin temnoty se formovala bytost tvořená přelévajícím se bahnem. Ačkoliv neměla tvář, věděly jsme, že upřela svou pozornost na nás a cloumal s ní hněv. Ilana se nás snažila odehnat, ale já musela zůstat po jejím boku. Už jednou jsem jeho vlivu odolala. Opíraly se o mě vlny nicoty snažící se strávit mé bytí, ale mnohem většímu náporu musela čelit Ilana, jež měla teď Naalovu veškerou pozornost. Z beztvarých úst vyšel jeho nelidský skřek a začal na ni řvát, ať si uvědomí své místo a především roli v jeho hře. Mající za cíl jeho kompletní zničení. A jako demonstraci své moci nám předhodil další vjem. Bolestné výkřiky, pocházející od muže Ilaně tak důvěrně známého. A možná jediného, co se mohl považovat za jejího přítele. Pak je nechal utichnout. Znovu se přiblížil k Ilaně, chtěla jsem se mu postavit do cesty, ale hrůza mi přimrazila nohy na místě a nedovolila mi, se pohnout. Ilana mu musela dát doznání, že jej nakonec zničí. A teprve ve chvíli, kdy se k tomu plna žalu zavázala, byl spokojen a odešel. Obrovský tlak náhle povolil a já se mohla konečně znovu pořádně nadechnout a pohnout se z místa. Jenže nepříjemný pocit stále přetrvával. Spolu se strachem a obavami, že jsme si přeci jen ukousli příliš velké sousto.

Ustoupila jsem od místa, kde se zjevil, abych opodál zahlédla svého bratra. Stál strnule na místě, s pohledem upřeným do prázdnoty. Přistoupila jsem blíž a sotva jsem k němu natáhla ruku, musela jsem ucuknout. Všimla jsem si, jak se na jeho zbroji začínají tvořit částečky prachu. Konečky vlasů se mu rozpadaly a padaly k zemi. Byl zasažen jeho zhoubným vlivem. Vyděšeně jsem se obrátila k Ilaně, netušila jsem, co s ním mohu dělat. Ujistila mě, že jeho stav stabilizovala a za nějaký čas se z toho dostane. To samé postihlo oba válečníky, když se s Naalem střetli při jeho předchozí návštěvě. Jen skutečně málokdo se něčemu podobnému dovede uchránit. I mě nejspíš zachránilo jen těsné napojení na Ilanu, skrze které mi mohla předávat část svých sil.

Když už jsem si myslela, že je všem hrůzám konec, objevil se další návštěvník. Opět nikdo jiný než sám Jižní císař. Jenže i na něm bylo cosi podivného, působil zcela jinak. Ilana jej opět přijala s otevřenou náručí a nijak se nad tou proměnou nepozastavila. Sama jsem ale jasně vnímala, jak postupně nahlodává její auru a snaží se ji postupně vstřebat. Mé domněnky tedy byly správné; skutečně viděl spásu v úplném sjednocení. Chtěl pozřít všechny bytosti tohoto světa…Otázala jsem se na důvod jeho přítomnosti. Snažil se jako obvykle zcela ignorovat jakékoliv náznaky mé nevole a ostražitosti. Krom toho ještě Ilaně za svůj pozměněný stav poděkoval. Bylo pak už jen na mě zjistit, jakou roli v tom sehrála. Tvrdil, že pouze přinášel vzkaz od Corwena, bylo na čase, aby Ilana promluvila k Severovýchodním kmenům a zapojila se do jejich sjednocení. K tomu obdržela i komunikační náramek, který jí sám císař předal. Poté se s ní rozloučil a odešel. Věděla jsem, že nebude chtít slyšet jakoukoliv z mých námitek, ale tušila jsem, že se z vládce jihu pomalu začíná stávat mnohem větší hrozba, než si kdokoliv z nás dokázal připustit. Nic mě nemohlo přimět k tomu, abych mu důvěřovala… 

Žádné komentáře:

Okomentovat